ஷாங்காய், சீனா[email protected]
SMS-D6-150 Bolt Maker Machine

போல்ட் தயாரிக்கும் இயந்திரம்

தயாரிப்பு விளக்கம்

Bolts are one of the most basic components of engineering and construction, yet their production has become an advanced, high-tech process with multiple steps. Find out how raw steel is transformed into highly specified and exact metal implements.

Bolts can come in a wide range of different sizes and shapes, but the basic production process generally remains the same. It starts with cold forging steel wire into the right shape, followed by heat treating to improve strength and surface treating to improve durability, before being packed for shipment. However, for more advanced bolt designs, the production process can expand by a number of additional steps.

Cold forging starts with large steel wire rods, which are uncoiled and cut to length. The grade of steel is standardized across the industry, according to the requirements of ISO 898‑1. Using special tooling, the wire is then cold forged into the right shape. This is basically where the steel is molded, while at room temperature, by forcing it through a series of dies at high pressure. The tooling itself can be quite complex, containing up to 200 different parts with tolerances of hundredths of a millimeter. Once perfected, cold forging ensures bolts can be produced quickly, in large volumes, and with high uniformity.

In mass manufacturing. bolts are made in 2 steps.

1. Basic shape : The head of the bolt(hex/allen cap etc) and shape of nut(hex/winged etc) is forged out of metal either by cold or hot forging.

2. Threading: The threading in nuts are either done by Tap or turning depending upon the size and specification. The threading on the bolts are usually rolled or turned or made using Die. >>>Get more information

வீடியோவைக் காண்க

SMS-D6-90 Fully Automatic Bolt Making Machine

அலகுSMS-D6-90
விட்டம்மிமீΦ4.0-9.0
அதிகபட்ச நீளம்மிமீ90
அதிகபட்சம் கட்-ஆஃப் நீளம்மிமீ131
பக்கவாதம்மிமீ120
கொள்ளளவுpcs./min80-100
பிரதான டை அளவுமிமீΦ50*120
1 வது மற்றும் 2 வது குத்துக்களின் அளவுமிமீ35 * 100 * 2
கட்-ஆஃப் டை அளவுமிமீΦ24*40
கட்டர் அளவுமிமீ12*35*77
மெயில் மோட்டார் பவர்கிலோவாட்5.5
எண்ணெய் பம்ப்w370(1/2HP)
இயந்திரத்தின் வெளிப்புற அளவு (L * W * H)மிமீ2700*1400*1600
நிகர எடைகிலோ3380
வீடியோவைக் காண்க

SMS-D6-120 Bolt Manufacturing Machine For Sale

அலகுSMS-D6-120
விட்டம்மிமீΦ4.0-9.0
அதிகபட்ச நீளம்மிமீ120
அதிகபட்சம் கட்-ஆஃப் நீளம்மிமீ148
பக்கவாதம்மிமீ150
கொள்ளளவுpcs./min70-90
பிரதான டை அளவுமிமீΦ50*150
1 வது மற்றும் 2 வது குத்துக்களின் அளவுமிமீ35 * 100 * 2
கட்-ஆஃப் டை அளவுமிமீΦ24*40
கட்டர் அளவுமிமீ12*35*77
மெயில் மோட்டார் பவர்கிலோவாட்5.5
எண்ணெய் பம்ப்w370(1/2HP)
இயந்திரத்தின் வெளிப்புற அளவு (L * W * H)மிமீ2800*1400*1600
நிகர எடைகிலோ3640
வீடியோவைக் காண்க

SMS-D6-150 Bolt Maker Machine

அலகுSMS-D6-150
விட்டம்மிமீΦ4.0-9.0
அதிகபட்ச நீளம்மிமீ150
அதிகபட்சம் கட்-ஆஃப் நீளம்மிமீ170
பக்கவாதம்மிமீ190
கொள்ளளவுpcs./min60-70
பிரதான டை அளவுமிமீΦ50*180
1 வது மற்றும் 2 வது குத்துக்களின் அளவுமிமீ35 * 100 * 2
கட்-ஆஃப் டை அளவுமிமீΦ24*40
கட்டர் அளவுமிமீ12*35*77
மெயில் மோட்டார் பவர்கிலோவாட்5.5
எண்ணெய் பம்ப்w370(1/2HP)
இயந்திரத்தின் வெளிப்புற அளவு (L * W * H)மிமீ3000*1400*1600
நிகர எடைகிலோ4160
வீடியோவைக் காண்க

SMS-D6-170 Automatic Bolt Making Machine

அலகுSMS-D6-170
விட்டம்மிமீΦ4.0-9.0
அதிகபட்ச நீளம்மிமீ170
அதிகபட்சம் கட்-ஆஃப் நீளம்மிமீ190
பக்கவாதம்மிமீ230
கொள்ளளவுpcs./min50-60
பிரதான டை அளவுமிமீΦ50*220
1 வது மற்றும் 2 வது குத்துக்களின் அளவுமிமீΦ35*120*2
கட்-ஆஃப் டை அளவுமிமீΦ24*55
கட்டர் அளவுமிமீ12*35*77
மெயில் மோட்டார் பவர்கிலோவாட்5.5
எண்ணெய் பம்ப்w370(1/2HP)
இயந்திரத்தின் வெளிப்புற அளவு (L * W * H)மிமீ3200*1400*1600
நிகர எடைகிலோ4160
வீடியோவைக் காண்க

SMS-D6-200 U Bolt Making Machine

அலகுSMS-D6-200
விட்டம்மிமீΦ4.0-9.0
அதிகபட்ச நீளம்மிமீ200
அதிகபட்சம் கட்-ஆஃப் நீளம்மிமீ220
பக்கவாதம்மிமீ250
கொள்ளளவுpcs./min40-50
பிரதான டை அளவுமிமீΦ50*240
1 வது மற்றும் 2 வது குத்துக்களின் அளவுமிமீΦ35*120*2
கட்-ஆஃப் டை அளவுமிமீΦ24*55
கட்டர் அளவுமிமீ12*35*77
மெயில் மோட்டார் பவர்கிலோவாட்5.5
எண்ணெய் பம்ப்w370(1/2HP)
இயந்திரத்தின் வெளிப்புற அளவு (L * W * H)மிமீ3650*1400*1650
நிகர எடைகிலோ4940
வீடியோவைக் காண்க

SMS-D6-250 Steel Bolt Making Machine

அலகுSMS-D6-250
விட்டம்மிமீΦ4.0-9.0
அதிகபட்ச நீளம்மிமீ250
அதிகபட்சம் கட்-ஆஃப் நீளம்மிமீ270
பக்கவாதம்மிமீ290
கொள்ளளவுpcs./min30-45
பிரதான டை அளவுமிமீΦ50*290
1 வது மற்றும் 2 வது குத்துக்களின் அளவுமிமீΦ35*140*2
கட்-ஆஃப் டை அளவுமிமீΦ24*60
கட்டர் அளவுமிமீ12*35*77
மெயில் மோட்டார் பவர்கிலோவாட்5.5
எண்ணெய் பம்ப்w370(1/2HP)
இயந்திரத்தின் வெளிப்புற அளவு (L * W * H)மிமீ3700*1500*1700
நிகர எடைகிலோ5460

Machine needed to make bolt

தேவையான செயல்முறைகள் மற்றும் இயந்திரங்களின் சுருக்கமான அறிமுகம்:

(1). கரடுமுரடான கோட்டை தேவையான வரி இணைப்புக்கு இழுக்கவும். (கம்பி வரைதல் இயந்திரம்)

(2). Adjust, produce, and form the head of screw on the heading machine. (Bolt heading machine)

(3).Grind tooth on the coil thread rolling machine, and form the screw completely (Bolt thread rolling machine)

(4). வெப்ப சிகிச்சையில் அரை முடிக்கப்பட்ட திருகு தரநிலைக்கு ஏற்ப சிகிச்சை செய்யுங்கள் (வெப்ப சிகிச்சை உலை)

(5). தேவைகளுக்கு ஏற்ப, செயல்முறை முலாம் முதலியன (துத்தநாக முலாம் இயந்திரம்)

(6). பேக்கிங் மற்றும் தொழிற்சாலைக்கு வெளியே

Why do we choose Somose bolt making machines?

We are professional manufacturer of various kinds of bolt making machines, Which has over 18 years experience for producing bolt production line. Not only have rich experience to produce high quality machine , but also with strong technical team as basis.